Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Andra kvartalet 2020

- Nettoomsättningen minskade med -8 procent till 896,6 MEUR (976,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -10 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) minskade med -5 procent till 226,5 MEUR (239,2)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 220,1 MEUR (232,3)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 180,5 MEUR (190,5)

- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,49 EUR (0,52)

- Det operativa kassaflödet ökade till 239,2 MEUR (178,3)

För mer information, vänligen kontakta:
 Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar