Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet 2019

- Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 916,5 MEUR (834,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 4 procent
- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 220,5 MEUR (198,3)
- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 212,9 MEUR (192,3)
- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 174,6 MEUR (157,7)
- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 12 procent till 0,48 EUR (0,43)
- Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade med -1 procent till 106,5 MEUR (108,0)

För ytterligare information kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar