Hexagon har 27,4 procent av aktierna i Veripos och avser att fortsätta köpa aktier för NOK 34 per aktie tills Hexagon når totalt 11 030 529 aktier

Hexagon AB (”Hexagon”) hänvisar till gårdagens börsmeddelande där bolaget annonserade sin avsikt att förvärva upp till 3 900 000 ytterligare aktier i Veripos Inc. (”Veripos”) för att uppnå ett totalt ägande om 11 030 529 aktier i Veripos Inc. (”Veripos”). Hexagon har idag förvärvat eller ingått överenskommelser om att förvärva ytterligare
1 961 961 aktier i Veripos, motsvarande 5,92 procent av det totala antalet utestående aktier. Aktierna förvärvades till ett pris om NOK 34 per aktie. Efter genomförda förvärv innehar Hexagon 9 092 490 aktier i Veripos, motsvarande 27,44 procent av det totala antalet utestående aktier.

I enlighet med gårdagens pressmeddelande avser Hexagon att förvärva aktier upp till en position om
11 030 529 aktier, motsvarande 33,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos. Aktieägare som önskar att sälja sina aktier till Hexagon för NOK 34 per aktie ombedes att kontakta SEB på telefon +47 21 00 85 32. Det eventuella förvärvet kan avslutas med kort varsel med full frihet för SEB, som hanterar det eventuella förvärvet.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Stenberg, Vice President, Strategy and Communications, Hexagon AB,
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon AB,
+1 404 554 0972, media@hexagon.com

Karl Skjelbred, SEB Corporate Finance,
+47 21 00 85 78, karl.skjelbred@seb.no

Jo Isaksen, SEB Corporate Finance,
+47 21 00 85 41, jo.isaksen@seb.no

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Taggar:

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar