• news.cision.com/
 • Hexagon/
 • Hexagon slutför förvärvet av Infors EAM-verksamhet och har beslutat om apportemission

Hexagon slutför förvärvet av Infors EAM-verksamhet och har beslutat om apportemission

Report this content

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Infors globala verksamhet inom EAM (enterprise asset management) och har beslutat om apportemission av vederlagsaktier. Förvärvets slutförande var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden vilka nu erhållits.

Infor EAM är en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Omsättningen för Infors EAM-verksamhet estimeras till 184 MUSD under 2021, varav mer än 70 procent är återkommande intäkter, med en justerad rörelsemarginal på mer än 40 procent efter integration. Infor EAM driver en övergång av sin kundbas till SaaS, vilket förväntas utgöra över 40 procent av intäkterna under 2021 (mer än hälften av mjukvaruintäkterna) och har vuxit med cirka 35 procent (CAGR) per år de senaste tre åren. Då Infor EAM passar väl in i flera av Hexagons affärsområden förväntas försäljningssynergierna växa till cirka 100 MUSD till år 2026.

Sammanfattning av transaktionen
Inom villkoren för avtalet har Hexagon betalat 792 MUSD kontant och emitterat 132,6M B-aktier till Infor, ett dotterbolag till Koch Industries, i enlighet med det mandat som upprättades vid årsstämman 2021. Den totala köpeskillingen uppgick till 2 820 MUSD baserat på kursen 133,85 SEK per aktie, på skuldfri basis. Infor äger därmed nu 4,9 procent av aktierna och 3,6 procent av rösterna i Hexagon AB. Hexagons huvudägare, MSAB, har intentionen att föreslå Brett Watson, vd i Koch Equity Development, till nomineringskommittén som förslag till styrelseledamot i Hexagon så snart det är möjligt.

Efter apportemissionen uppgår Hexagons aktiekapital till 85 761 451 EUR, antalet aktier uppgår till 2 705 477 888 och rösträtter till 3 697 727 888. Inklusive de nya aktierna förväntas förvärvet stärka Hexagons justerade resultat per aktie (före PPA och andra redovisningsjusteringar).
 

Nyckelfakta:

 • Köpeskillingen uppgår till cirka 2 820 MUSD på skuldfri basis, varav:
  • 792 MUSD kontant
  • 132,6M B-aktier i Hexagon AB motsvarande cirka 2 028 MUSD, baserat på kursen 133,85 SEK per aktie
 • Den kontanta köpeskillingen finansieras till fullo via existerande och nya lånefaciliteter och Hexagons nettoskuld proforma i relation till EBITDA uppgick under det andra kvartalet 2021, inklusive förvärvet, till 1,66
 • Engångskostnader för förvärv och integration, inklusive nedskrivningar kopplade till överlappande teknologier, om 161 MEUR kommer att påverka resultaträkningen i fjärde kvartalet 2021
 • Förvärvade förutbetalda intäkter om totalt 14 MEUR kommer att belasta resultaträkningen under de kommande tolv månaderna
 • Identifierade övervärden i förvärvanalysen (PPA) beräknas uppgå till cirka 600 MEUR vilka kommer att skrivas av under 15 år
   

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, 
ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.