Hexagon stärker sitt amerikanska distributionsnätverk

Hexagon har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det amerikanska bolaget Advanced Metrology Solutions (www.advancedmetrology.com).

Advanced Metrology Solutions är en ledande distributör av precisionsmätteknik i östra Nordamerika. Bolaget är en ledande distributör av koordinatmätmaskiner av Hexagons varumärke Sheffield. Bolaget säljer även mätsystem av andra varumärken i Hexagons varumärkesportfölj såsom ROMER portabla mätarmssystem, TESA precisionsinstrument och PC-DMIS mjukvara.

Exklusive internförsäljning kommer Advanced Metrology Solutions på årsbasis att bidra med cirka 30 MSEK till Hexagons omsättning. Bolaget har visat stadig tillväxt under de senaste åren och har idag 19 anställda.

”Förvärvet är ett led i Hexagons globala tillväxtstrategi att förvärva ledande distributörer på viktiga marknader världen över. I Nordamerika kompletterar det förvärvade bolaget vår flerkanalsdistributionsstrategi för våra varumärken Sheffield och ROMER och säkerställer en fokuserad försäljning av individuella varumärken och produktkategorier” säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

Advanced Metrology Solutions konsolideras från den 7 juni 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar