Jill Smith lämnar Hexagons styrelse vid årsstämman 2017

Report this content

Jill Smith har meddelat att hon inte kommer att stå till förfogande för omval till styrelsen i Hexagon AB vid årsstämman i maj 2017.

Jill Smith, som tidigare haft för avsikt att ställa upp för omval, har nyligen antagit rollen som ställföreträdande VD på Allied Minds, vilket begränsar hennes möjligheter till externa styrelseuppdrag.

Jill Smith har varit styrelseledamot i Hexagon sedan 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) har cirka 17 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Prenumerera

Dokument & länkar