Redeye - Hexatronic – Organisk tillväxt att förvänta

Det var få överraskningar i Hexatronics Q4-rapport. Kvartalets försäljning uppgick till 169 MSEK och ett EBITDA på 18 MSEK. Justerat för engångseffekter kom EBITDA-marginalen in på 9 procent, vilket var i linje med våra estimat. Vi förväntar oss att se organisk tillväxt i nästa kvartal då resultatet av investeringarna bör synas. De stora befintliga investeringarna av svenska telekom operatörer fortsätter och vi ser inga indikationer på att det kommer att minska; tvärtom ser vi de långsiktiga tillväxtmöjligheterna för fibermarknaden som attraktiva drivet av en strukturell tillväxt. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/uVFgCu

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.

Prenumerera