Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017 – Ökad försäljning och starkt resultat

 • Försäljningen ökade med 7 procent till 2 936 MSEK (2 742).
 • Rörelseresultatet uppgick till 470 MSEK (475).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 procent (17,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 333 MSEK (339).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,98).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 534 MSEK (585).

Jan-sep 2017 – Ökad försäljning och högre resultat

 • Försäljningen ökade med 14 procent till 9 304 MSEK (8 126).  
 • Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 1 519 MSEK (1 437).  
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 procent (17,7). 
 • Resultat efter skatt ökade till 1 078 MSEK (1 023).
 • Resultat per aktie ökade med 5 procent till 3,13 SEK (2,97).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 392 MSEK (1 490). 
 • Mikael Fryklund utsedd till VD och Koncernchef, tillträdde 1 juli.
 • I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk Rubber Compounder.
 • Den 31 mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa.

VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2017 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 7 procent till 2 936 MSEK och volymutvecklingen var positiv. Under kvartalet har priserna på våra huvudsakliga råmaterial varit stabila och priskonkurrensen var fortsatt stark på samtliga marknader. Försäljningen var fortsatt bra till fordonsrelaterade kunder och förbättrades till kunder inom verkstads- och allmän industri. Valutaeffekterna påverkade såväl försäljningen som resultatet negativt. Resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,98). Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 534 MSEK.

Perioden januari-september var stark med positiv volymutveckling. Försäljningen ökade med 14 procent och resultat per aktie ökade med 5 procent. I slutet av mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa. I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk Rubber Compounder. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.

                                                                                                                                                    Mikael Fryklund, VD och Koncernchef 

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.