Delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Första kvartalet 2019 – Ökad försäljning och högre rörelseresultat  

  • Försäljningen ökade med 15 procent till 3 805 MSEK (3 309).
  • EBITA ökade med 11 procent till 607 MSEK (547).
  • EBITA marginalen uppgick till 16,0 procent (16,5).
  • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 586 MSEK (540).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (16,3).
  • Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 438 MSEK (411).  
  • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,27 SEK (1,19).
  • Det operativa kassaflödet ökade till 354 MSEK (302).

VD-kommentar

I det första kvartalet 2019 ökade försäljningen med 15 procent och rörelseresultatet ökade med 9 procent påverkat av förvärven under 2018 samt positiva valutaeffekter. EBITA ökade med 11 procent och resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,27 SEK. Vi hade dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed en viss avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Vi hanterade lägre organisk volym på ett bra sätt. Vi är fortsatt mycket nöjda med våra två senaste strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group. Dessa förvärv har givit oss en bättre position inom avancerade elastomerer och har breddat vår geografiska närvaro i tre nya länder, samt har stärkt vår position i västra USA. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.” 

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 12:00.

Taggar:

Prenumerera