Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

JANUARI – MARS 2022

  • Försäljningen ökade med 36 procent och uppgick till 5 173 MSEK (3 810).
  • EBIT ökade med 10 procent till 775 MSEK (704).
  • EBIT-marginalen uppgick till 15,0 procent (18,5).
  • Resultat efter skatt ökade med 12 procent till 600 MSEK (534).
  • Resultat per aktie ökade med 12 procent till 1,74 SEK (1,55).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 103 MSEK (433).

Starkt resultat i en fortsatt utmanande omvärld
Trots stora utmaningar i leveranskedjan med brist på råvaror, transportproblem och ökade priser på såväl råmaterial som energikostnader levererade vi ett starkt kvartal. EBIT ökade med 23 procent jämfört med föregående kvartal och med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi hade en stark försäljningstillväxt om 36 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år med bra försäljning i alla marknader samt alla produktområden. Amerika visade på speciellt stark utveckling. Inkluderat i den positiva försäljningstillväxten finns effekter av förvärv, positiva valutaeffekter samt ökade försäljningspriser.

Starkt genomförande av affärsmodellen med högt kundfokus kombinerat med vår förmåga att erbjuda snabba och stabila leveranser är grundläggande i den stora osäkerhet som råder just nu. Detta tillsammans med vår stora geografiska täckning med tillverkning nära kunderna ökar vår förmåga att ge dom service.

För ytterligare information kontakta:

Georg Brunstam, VD & Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2021 uppgick till 16 005 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 800 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 12:00.

Taggar: