Förändring av antalet aktier och röster i HEXPOL AB (publ).

Report this content

Det incitamentsprogram för anställda (”Incitamentsprogram 2016/2020”) som infördes vid årsstämman den 29 april 2016 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under januari 2021 med 235 566 aktier av serie B och motsvarande antal röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.

Per den 29 januari 2021 finns det sammanlagt 344 436 846 aktier i bolaget, varav 14 765 620 av serie A med tio röster vardera och 329 671 226 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i HEXPOL per den 29 januari 2021 uppgår till 477 327 426.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Rosén
Vice VD och CFO
peter.rosen@hexpol.com

+46 (0) 40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 16:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar