Försäkringsersättning för brand

Report this content

Försäkringsärendet relaterat till branden som utbröt 7 januari 2021 i vår fabrik i Jonesborough, TN, USA är nu avslutat. Total försäkringsersättning uppgår till 74 MUSD varav 10 MUSD utbetalades i april 2021. Återstoden om 64 MUSD kommer betalas till HEXPOL innan oktober månads utgång. Kostnaderna i samband med branden uppgår uppskattningsvis till ca 25 MUSD.

Ovan transaktioner kommer påverka rörelseresultatet som jämförelsestörande poster.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)73 656 49 34

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar