Georg Brunstam utses till VD och Koncernchef HEXPOL AB (publ)

Report this content

Styrelsen i HEXPOL AB (publ) har idag utsett Georg Brunstam till VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) med tillträde 20 november 2020. Georg Brunstam är för närvarande styrelseordförande för HEXPOL AB (publ), detta uppdrag avslutas vid tillträdet. Georg Brunstam har tidigare varit VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) 2007-2017.

”Under de senaste två kvartalen har jag, som dagligen involverad styrelseordförande, tillsammans med interim CEO och hela ledningen intensivt arbetat med att genomföra stora förändringar och förbättringar inom HEXPOL-koncernen. Förändringarna ger ett bättre kundfokus och en väsentligt lägre kostnadsnivå och därtill har den långsiktiga strategin stärkts. Jag är mycket inspirerad av att fortsätta detta arbete nu som koncernchef och över en lång tid framöver. Jag kommer också under våren att väsentligt reducera antalet externa styrelseuppdrag.” – Georg Brunstam

Styrelsen har också beslutat att utse Peter Rosén, fn CFO och interim CEO till vVD i HEXPOL AB (Publ).

”Styrelsen är mycket nöjd med att Georg och Peter nu på en permanent basis fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra HEXPOLs utveckling på kort och lång sikt” framhåller Alf Göransson som varit med i HEXPOLs styrelse sedan 2007 och som nu av valberedningen föreslås som ny ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Tillförordnad VD & CFO
Tel: +46 (0)73 656 49 34

Georg Brunstam, Styrelsens Ordförande
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:15.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar