Halvårsrapport januari - juni 2021

Report this content

APRIL – JUNI 2021

 • Försäljningen ökade med 58 procent och uppgick till 4 002 MSEK (2 526).
 • Rörelseresultatet ökade med 298 procent till 728 MSEK (183).
 • Rörelsemarginalen ökade till 18,2 procent (7,2).
 • Justerat rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 248 procent till 728 MSEK (209).
 • Justerad rörelsemarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade till 18,2 procent (8,3).
 • Resultat efter skatt ökade till 537 MSEK (122).
 • Resultat per aktie ökade med 346 procent till 1,56 SEK (0,35). Justerat resultat per aktie (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 280 procent till 1,56 SEK (0,41).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 590 MSEK (225).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (26).

JANUARI – JUNI 2021

 • Försäljningen ökade med 17 procent och uppgick till 7 812 MSEK (6 694).
 • Rörelseresultatet ökade med 99 procent till 1 432 MSEK (720).
 • Rörelsemarginalen ökade till 18,3 procent (10,8).
 • Justerat rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 80 procent till 1 432 MSEK (796).
 • Justerad rörelsemarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade till 18,3 procent (11,9).
 • Resultat efter skatt ökade till 1 071 MSEK (527).
 • Resultat per aktie ökade med 103 procent till 3,11 SEK (1,53). Justerat resultat per aktie (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 83 procent till 3,11 SEK (1,70).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 023 MSEK (752).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick netto till 0 MSEK (76). 

"Vi hade en mycket hög organisk försäljningstillväxt om 70 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, drivet av bra försäljning på alla marknader och produktområden. En stor del av ökningen påverkas av föregående års stora nedstängningar relaterat till Covid-19. Den organiska försäljningen är även stark jämfört med första kvartalet i år. Återigen gav kombinationen av stark försäljning och volymer samt en lägre kostnadsbas vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Resultatet för kvartalet ökade med 248 procent från föregående års justerade EBIT om 209 MSEK till 728 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 18,2 procent (8,3). 

Vi upplever återigen att vårt starka kundfokus kombinerat med vår möjlighet att erbjuda snabb och säker leverans till kunderna uppskattas när osäkerheten är så stor i omvärlden. Vår stora geografiska täckning med tillverkning nära våra kunder är en tydlig konkurrensfördel. 

Helt i linje med förvärvsstrategin som nyligen presenterades på vår kapitalmarknadsdag har vi genomfört två förvärv. VICOM med fokus på det växande segmentet ”wire and cable” drivet av elektrifieringen samt Unica som stärker vår position i södra Europa. Vi är mycket glada för att välkomna dessa motiverade, kompetenta och erfarna medarbetare till HEXPOL. 

Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig M&A agenda och stark finansiell ställning ger oss bra utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv."

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Georg Brunstam, VD & Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 13:00.

Taggar:

Prenumerera