HEXPOL Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

JULI – SEPTEMBER 2021

 • Försäljningen ökade med 23 procent och uppgick till 4 108 MSEK (3 328).
 • EBIT ökade med 86 procent till 1 105 MSEK (593).
 • EBIT-marginalen ökade till 26,9 procent (17,8).
 • Justerat EBIT (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 14 procent till 677 MSEK (593).
 • Justerad EBIT-marginal (exkl. jämförelsestörande poster) uppgick till 16,5 procent (17,8).
 • Resultat efter skatt ökade till 841 MSEK (426).
 • Resultat per aktie ökade med 97 procent till 2,44 SEK (1,24).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 412 MSEK (773).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 428 MSEK (0), främst relaterat till försäkringsuppgörelsen efter branden i en av våra fabriker i USA tidigare i år.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Försäljningen ökade med 19 procent och uppgick till 11 920 MSEK (10 022).
 • EBIT ökade med 93 procent till 2 537 MSEK (1 313).
 • EBIT-marginalen ökade till 21,3 procent (13,1).
 • Justerat EBIT (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 52 procent till 2 109 MSEK (1 389).
 • Justerad EBIT-marginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade till 17,7 procent (13,9).
 • Resultat efter skatt ökade till 1 912 MSEK (953).
 • Resultat per aktie ökade med 100 procent till 5,55 SEK (2,77).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 435 MSEK (1 525).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 428 MSEK (-76), främst relaterat till försäkringsuppgörelsen efter branden i en av våra fabriker i USA tidigare i år.

Stark försäljningstillväxt i en utmanande marknadssituation
Vi hade en stark organisk försäljningstillväxt om 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, drivet av bra försäljning på alla marknader och produktområden. Detta trots många störningar under kvartalet i form av produktionsstopp hos fordonskunder, globala transportproblem och råvarubrist. Resultatet för kvartalet uppgick till 1 105 MSEK (593) vilket inkluderar jämförelsestörande poster om 428 MSEK, främst relaterat till försäkringsuppgörelsen efter branden i en av våra fabriker i USA tidigare i år. Justerat EBIT uppgick till 677 MSEK (593) vilket motsvarar en marginal om 16,5 procent (17,8).

Vi upplever återigen att vårt starka kundfokus kombinerat med vår möjlighet att erbjuda snabb och säker leverans till kunderna uppskattas när osäkerheten är så stor i omvärlden. Vår stora geografiska täckning med tillverkning nära våra kunder är en tydlig konkurrensfördel.

För ytterligare information kontakta:

Georg Brunstam, VD & Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 13:00.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Stark försäljningstillväxt i en utmanande marknadssituation
Georg Brunstam, VD och Koncernchef