HEXPOL förvärvar ledande spansk Wire & Cable Compounder

Report this content

HEXPOL har idag förvärvat 100% av VICOM 2002 S.L. som är en spansk Polymer Compounder verksam inom det intressanta och växande produktsegmentet ”wire and cable”. VICOMs omsättning uppgick under 2020 till ca 30 MEUR, är lönsamt och har ca 30 anställda vid en tillverkningsenhet i Barcelona.

”Genom förvärvet av VICOM stärker vi vår position i södra Europa inom ett segment som gynnas av den globala elektrifieringstrenden. Bolaget har hög kompetens och kapacitet och passar väl in i vår befintliga struktur”

Ralph Wolkener och Carsten Rüter, Presidents HEXPOL Compounding Europe/Asia

 

Förvärvet förväntas i dagsläget ha en mindre positiv effekt på koncernens intjäning. Vi kommer direkt påbörja integreringen av VICOM i vår befintliga struktur.

"Det här är ytterligare ett steg i att expandera och stärka HEXPOL-koncernen med ett förvärv inom vår kärnverksamhet Polymer Compounding. VICOM kommer, med sin kompetens och kapacitet, att passa väl in i HEXPOL-koncernen och ger oss en starkare närvaro på en växande marknad”

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

 

Förvärvet har finansierats genom en kombination av befintlig kassa och existerande banklån. VICOM kommer konsolideras från 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Georg Brunstam
VD och Koncernchef

georg.brunstam@hexpol.com

+46 (0) 40 25 46 61

 

Peter Rosén
Vice VD och CFO
peter.rosen@hexpol.com

+46 (0) 40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar