HEXPOL:s årsredovisning för 2017 publicerad

Report this content

HEXPOL:s årsredovisning för 2017 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com.

I VD-ordet summerar HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund bland annat:

 -        År 2017 var vårt bästa år hittills med 12 procent högre försäljning och förbättrat resultat. Vi förbättrade våra marknadspositioner på våra huvudmarknader och rörelseresultatet förbättrades ytterligare. Vår strategi med både organisk och förvärvad tillväxt inom våra befintliga områden, kombinerat med starka kassaflöden, är framgångsrik och ligger fortsatt fast.

-         Vår strategi med tillväxt främst inom området Polymer Compounding ligger fast och under 2017 har vi förvärvat två nya verksamheter inom Rubber Compounding. Förvärvet av Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Lesina i Tjeckien, som genomfördes i mars 2017, stärker vår position i östra Europa och vår kompetens inom compounds för formsprutning, samt ger oss tillgång till nya globala kunder som är världsledande inom sina områden. I april 2017 förvärvade vi den välkända amerikanska Rubber Compoundern Valley Processing, vilket stärker vår närvaro i västra USA. Förvärven är verksamheter som är välkända på marknaden och vi har följt dem under en längre tid. Vi ökar möjligheterna för lyckade förvärv genom att ha en genomarbetad och väl beprövad integrationsplan, samt att vi alltid förvärvar inom av oss kända områden.  

I årsredovisningen redovisar HEXPOL-koncernen, som tidigare, arbetet och resultatet inom hållbarhetsområdet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: 46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 13:30.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar