HEXPOL:s årsredovisning för 2018 publicerad

Report this content

HEXPOL:s årsredovisning för 2018 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com.

I VD-ordet summerar HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund bland annat:

-            2018 var ett starkt år för HEXPOL-koncernen. Vi lyckades ånyo öka både vår försäljning och nå ett högre resultat. Vi stärkte fortsatt våra marknadspositioner på våra huvudmarknader. Viktigast av allt var dock de två förvärv som under året genomfördes och som, i linje med vår strategi, tar oss in i nya segment med värdeskapande erbjudanden inom avancerade elastomerer samtidigt som vi når nya geografiska marknader.

-          Våra grundläggande strategier kring tillväxt och lönsamhet ligger fast och vi fortsätter att arbeta med våra kärnområden för att leverera excellens inom tekniskt avancerade produkter. Samtidigt fortsätter vi att kontinuerligt utvärdera nya möjligheter, både på marknads-, segment- och materialsidan, som kan komplettera vårt sätt att möta kund och lösa deras utmaningar. De två förvärv som vi genomförde under 2018 är utmärkta exempel på det sistnämnda, då vi nu stärker vårt erbjudande med i stor utsträckning nya material som kan erbjudas både befintliga och nya kunder. I september förvärvade vi Kirkhill Rubber. Kirkhill är en branschledare med erfarenhet inom flyg-, fordons- och medicin- teknikindustrin samt inom andra krävande industrisegment, senast med expansion inom silikon och fluorgummi. Den toppmoderna anläggningen i Long Beach, Kalifornien, USA kommer att vara Kirkhill:s enda produktionsenhet. Övrig produktion överförs till andra HEXPOL-enheter i USA, vilket skapar ytterligare synergi- fördelar. Bara några veckor senare förvärvade HEXPOL 80 procent av aktierna i Mesgo Group. Mesgo är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer såsom fluorgummi och silikon men också specialister inom konventionella rubber compounds och termoplaster. Huvudsakliga kundsegment är industri, konsumentprodukter, transport och fordon. Med förvärvet tar vi ett strategiskt steg in i högpresterande elastomerer och med deras starka position i Italien och lokala tillverkning i Polen och Turkiet adderas därtill nya geografiska marknader till vår koncern.

 

I årsredovisningen redovisar HEXPOL-koncernen, som tidigare, arbetet och resultatet inom hållbarhetsområdet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: 46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transpot-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 11:00.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar