• news.cision.com/
  • HEXPOL/
  • HEXPOL:s förvärv av 70% av aktierna i almaak international GmbH, en specialist inom tekniskt avancerade återvunna compounds, är slutfört

HEXPOL:s förvärv av 70% av aktierna i almaak international GmbH, en specialist inom tekniskt avancerade återvunna compounds, är slutfört

Report this content

HEXPOL har i dag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 70% av aktierna i almaak från de nuvarande ägarna Olaf Eichstädt och Thomas Schmeinta. almaak är specialist inom tekniskt avancerade återvunna polymera compounds av hög kvalitet och är baserade i Tyskland.

Förvärvet är helt i linje med HEXPOLs förvärvsstrategi, med tillväxt inom thermoplastic compunding och tekniskt avancerade polymerer som har en hög nivå av återvunnet material. Vidare stärker förvärvet vår marknadsposition i Europa. Olaf Eichstädt och Thomas Schmeinta stannar kvar i företaget och kommer fortsatt driva tillväxt och teknisk spetskunskap.
 

“Förvärvet av almaak är helt i linje med vår tillväxtstrategi och vi välkomnar alla medarbetare på almaak till HEXPOL koncernen. almaaks fokus och expertis inom tekniskt avancerade och återvunna compounds passar också väldigt väl in i vår hållbarhetsutveckling”

Georg Brunstam, VD och koncernchef HEXPOL


“Vi ser sammanslagningen med HEXPOL koncernen som den bästa möjliga kombinationen när det kommer till att integrera vår affär in i ett globalt, innovativt och extremt välpositionerat bolag. Det ger oss också en väldigt bra möjlighet att fortsätta med vår  framgångsrika strategi och filosofi kring hållbarhet för tekniskt avancerade compounds. Vi ser fram emot ett väldigt bra och framgångsrikt samarbete och ytterligare expansion av affärsmöjligheter”

Olaf Eichstädt och Thomas Schmeinta, VDs almaak


Under de senaste åren har almaak gjort betydande investeringar i utrustning och teknologi för att säkra bolagets fortsatta tillväxt och för att kunna möta den ökande efterfrågan av hållbara produkter.


“almaak är väldigt väl positionerade i en växande marknad och har en hög nivå av specialistkompetens. Tillsammans med HEXPOLs kunskaper och resurser ser vi många möjligheter till accelererad tillväxt. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Olaf och Thomas för att uppnå detta”

Jan Wikström, President HEXPOL Thermoplastic Compounding


almaak hade en försäljning under 2021 på 75 MEUR med en lönsamhetsnivå strax under HEXPOL koncernen. almaak har verksamhet på två platser i Tyskland och har ca 190 anställda. Det huvudsakliga slutkundssegmentet är den europeiska fordonsindustrin där intresset för återvunna compunds är högt.


Förvärvspriset uppgår till ca 70 MEUR på en skuldfri bas och finansieras genom en kombination av befintlig kassa och existerande banklån. Enligt avtalet har HEXPOL en option att förvärva återstående aktier, och Olaf Eichstädt och Thomas Schmeinta har option att sälja sina återstående aktier till HEXPOL. Alla myndighetsgodkännanden och avtalsmässiga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har slutförts. Verksamheten kommer att konsolideras från den 1 april.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2021 uppgick till 16 005 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 800 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar