HEXPOL stärker sina globala positioner inom avancerade polymer compounds genom förvärv av Preferred Compounding

HEXPOL har förvärvat Preferred Compounding från Audax Group, ett USA-baserat Private Equity-företag. Preferred Compounding är en välskött och lönsam rubber compounder i Nordamerika. Nyckelmarknaderna omfattar allmän industri, fordon, energi och infrastruktur. Preferred Compounding hade en försäljning 2018 på ca 240 MUSD och cirka 540 anställda i sex anläggningar, fem i USA och en i Mexiko.

Med detta förvärv tar HEXPOL ett centralt steg mot vår vision att vara marknadens önskade val. Det är ett strategiskt drag för att säkerställa global kapacitet och kompetens inom avancerade polymer compounds för våra kunder. Preferred Compounding ger en signifikant konkurrensfördel till våra kunder i Amerika, med förbättrad försörjningskedja och ledande forsknings-, utvecklings- och teknik tjänster. Preferred Compoundings förmågor inom högpresterande elastomerer stärker ytterligare vårt erbjudande och innebär ytterligare ett steg inom högpresterande elastomerer, i linje med förvärven av Mesgo-gruppen och Kirkhill Rubber.

Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal betydligt lägre än HEXPOL-koncernens och förväntas ge en positiv effekt på resultat per aktie.

Integrationen kommer att starta omedelbart, och eventuell omstrukturering och kostnadssynergier kommer att utvärderas och kommuniceras separat i ett senare skede.

"Preferred Compounding har ett arv av teknisk excellens, med ett produktutbud på över 7 500 compounds avsedda för de mest kritiska applikationerna. Vidare är ca 70% av compounds kopplade till egna eller samutvecklingsprojekt med kunder, dvs mycket strategiska kundrelationer. Detta förvärv utökar omedelbart HEXPOL:s globala försörjningskedja och adderar nya möjligheter, applikationskunskaper och ytterligare kundbas till HEXPOL Compounding Americas samt breddar och stärker vår närvaro."

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding Americas

"Detta förvärv kommer att stärka våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. Vi vill tacka Ken Bloom, VD Preferred Compounding för utvecklingen av en välskött organisation. Jag önskar honom lycka till när han nu går vidare till nya utmaningar.

Slutligen och viktigast är att med detta förvärv tillkommer många nya och väldigt erfarna medarbetare till vår koncern. Välkomna ombord!"

Mikael Fryklund, VD och koncernchef HEXPOL

Förvärvspriset uppgår till cirka 232 MUSD på skuldfri bas och finansieras genom en kombination av befintlig kassa, existerande banklån och en ny kreditfacilitet. Verksamheten kommer att konsolideras från 1 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)40 25 46 64

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding Americas
Tel: +1 615 708 7855

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transportsektorn, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik samt tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 22:10

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar