Inbjudan till presentation av HEXPOL:s bokslutskommuniké 2017 den 2 februari

HEXPOL publicerar bokslutskommunikén för 2017 fredagen den 2 februari kl. 08:00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund samt Finansdirektör Karin Gunnarsson den 2 februari kl. 10:00. Presentationen kommer att ske på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. Anmälan sker till ir@hexpol.com.

Rapporten presenteras även via en telefonkonferens den 2 februari kl. 15:00. Var vänlig ring

020-21 30 91 (alternativt 08-21 30 91 vid samtal från mobil eller utlandet) och ange möteskod 917 840 för att delta i konferensen.

Bokslutskommunikén och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com kl.08:00 den 2 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
+46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

 

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.