Inbjudan till presentation av HEXPOL:s bokslutskommuniké 2019 den 30 januari

HEXPOL publicerar bokslutskommunikén för 2019 torsdagen den 30 januari cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund samt Finansdirektör Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 30 januari kl. 15.00.

Presentationen går att följa på webben eller via telefon.

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 56642692

UK: +44 3333009269

US: +1 8335268397

För att följa presentationen via webben via följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q4-2019

Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com cirka kl. 13.00 den 30 januari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Rosén
CFO
peter.rosen@hexpol.com

+46 (0) 73 656 49 34

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar