Inbjudan till presentation av HEXPOLs delårsrapport Q2 2013 den 18 juli

HEXPOL publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2013 torsdagen den 18 juli kl. 12:00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam samt Finansdirektör Karin Gunnarsson vid en telefonkonferens den 18 juli kl. 13:00.

Var vänlig ring 020-21 30 91 (alternativt 08-21 30 91 vid samtal från mobil eller utlandet) och ange möteskod 917 840 för att delta i konferensen.

Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com kl. 12:00 den 18 juli.

 

För ytterligare information kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
46(0)705-55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2012 uppgick till 8 007 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 400 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2013.

Taggar: