Karin Gunnarsson lämnar sin tjänst som CFO i HEXPOL

Karin Gunnarsson har beslutat att lämna sin tjänst som Ekonomi- och finanschef samt IR ansvarig i HEXPOL koncernen för nya utmaningar, bl. a. engagemang i nya och befintliga styrelseuppdrag.

”Det är snart elva år sedan jag började arbeta på HEXPOL och det har varit oerhört spännande och utvecklande år.  Det har inte varit ett lätt beslut att lämna HEXPOL och alla fantastiska och kompetenta kollegor men det är dags för mig att gå vidare till nya utmaningar” säger Karin Gunnarsson.

”Jag vill tacka Karin för hennes engagemang och insatser under de många år hon har arbetat för HEXPOL. Karins erfarenheter och kunnande har ytterligare stärkt vår finansiella kompetens. Det är tråkigt att Karin lämnar, men jag önskar henne all lycka till i hennes nya utmaningar” säger Mikael Fryklund, VD och koncernchef HEXPOL.

Karin Gunnarsson kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och eventuellt längre tills en efterträdare är på plats, som beräknas ske under hösten 2019.

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 14:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar