Hi3G och Vodafone överens om nationell roaming

Hi3G och Vodafone överens om nationell roaming Hi3G och Vodafone har idag tecknat en principöverenskommelse om att slutföra förhandlingar om tillgång till Vodafones GSM-nät i Sverige, så kallad nationell roaming. Med nationell roaming får Hi3G:s kunder möjlighet att använda Vodafones GSM-nät på de platser Hi3G inte har egen täckning. - Att vi på egen hand, utan inblandning av tredje part, lyckas nå fram till denna principöverenskommelse visar på vår gemensamma vilja att lösa branschens stora frågor, säger Chris Bannister, VD för Hi3G. - Vi är överens på ett övergripande plan om hur avtalet ska se ut, säger Jon Risfelt, VD och koncernchef för Vodafone i Sverige. Jag är glad att vi genom kommersiella förhandlingar, kommit fram till överenskommelsen. Hi3G och Vodafone kommer att inleda förhandlingar snarast och båda parter är överens om att ett slutligt avtal ska vara klart senast under sommaren. För mer information kontakta: Niclas Lilja, Informationschef, Hi3G Telefon: 0733-557090 e-post; niclas.lilja@hi3gaccess.se Jon Risfelt, VD och koncernchef, Vodafone Telefon: 0708-33 14 00, e-post: jon.risfelt@vodafone.se Hi3Gs ambition är att bli ledande på den skandinaviska 3G-marknaden. Bolaget har 3G-licenser i Sverige och Danmark och kommer att erbjuda attraktiva och innovativa mobila multimediatjänster. Hi3G är ett renodlat 3G-bolag med global närvaro vilket ger fokus och styrka. Bolaget ägs av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som båda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Hi3G bygger sitt erbjudande tillsammans med andra Hutchison Whampoabolag som innehar 3G-licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien och Österrike. För mer information vänligen besök www.hi3gaccess.se. Vodafone är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 200 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. I Sverige representeras Vodafone av Europolitan Holdings AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 71 procent av aktierna och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. www.vodafone.se/ och www.vodafone.com/. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar