High Yield Opportunity Fund AB (publ) – Offentliggör delårsrapport 2021

Report this content

Stockholm 31 augusti 2021 - High Yield Opportunity Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. 

Delårsrapporten finns även att tillgå på https://kreditfonden.se/high-yield-opportunity-fund/#finansiellinfo

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist, VD High Yield Opportunity Fund AB (publ), tfn +46-730-489756, jan.lundquist@finserve.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare