High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör VD byte

Report this content

Stockholm 27 augusti 2021 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

 

VD Byte

Styrelsen i High Yield Opportunity Fund AB (publ) tog beslut om VD byte på styrelsemöte 26 augusti 2021.
Peder Broms avgår och Jan Lundquist tillträder som VD.

Stockholm den 27 augusti 2021

Styrelsen

High Yield Opportunity Fund AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist VD/ Portföljförvaltare, tfn 0730 489 756, jan.lundquist@finserve.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, 
fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare

Media

Media

Dokument & länkar