Hilti når högsta bedömning i hållbarhet

Report this content

Hilti har förbättrat sitt hållbarhetsbetyg, som bedöms av den internationella byrån EcoVadis, från silver till guld inom loppet av ett år. Detta placerar byggföretaget topp fem procent av de 75.000 organisationer som kvalat in till bedömningen.We are pleased that our intensive efforts to become more sustainable as a company are already beginning to bear fruit. Our gold rating reaffirms that we take this seriously,” säger Christoph Loos, VD Hilti Group.

However, we will not rest on this result and are rather motivated to further improve. We want to become the leader in our industry when it comes to sustainability.”,  fortsätter Christoph Loos.

EcoVadis bedömer näringsverksamheter enligt 21 olika kriterier inom de fyra huvudkategorierna Miljö, Arbete och rättigheter, Rättvisa affärsmetoder samt Hållbar produktion. I 2021 års bedömning var det framförallt under Hållbar produktion Hilti lyftes fram som en förebild. Det systematiska och holistiska förhållningssättet till medarbetarnas rättigheter och organisatoriska transparensen framhölls också som särskilt framstående.

Under våren 2021presenterade Hilti sin utökade hållbarhetsstrategi globalt - och publicerade den första hållbarhetsrapporten i bolagets historia. Strategin bygger på en holistisk förståelse för hållbarhet och täcker tre huvudsakliga spelfält; Miljö, Människor och Samhällsbyggnad. I tillägg till de nya målen höjs även befintliga målsättningar, såsom en helt CO2-neutral värdekedja till 2023.