BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014

TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE

JANUARI – DECEMBER 2014

 • Omsättningen uppgår till 1 378,8 (1 305,1) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 147,4 (138,9) Mkr, en rörelse­marginal på 10,7 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 147,9 (139,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 115,0 (107,1) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 2,18 (2,03) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 104,0 (130,8) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 180,1 (207,3) Mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,60 kr per aktie, totalt 138,2 Mkr

OKTOBER – DECEMBER 2014

 • Omsättningen uppgår till 389,2 (348,3) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 48,4 (40,5) Mkr, en rörelse­marginal på 12,4 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 48,6 (40,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 38,2 (32,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,72 (0,61) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014

 • HiQ vinner många nya ramavtal inom offentlig sektor, till exempel med Göteborgs stad, Kammarkollegiet Väst, Skatteverket, Stockholms läns landsting och Systembolaget
 • HiQ hjälper Göteborgs Symfoniorkester att ta fram en lösning som gör det möjligt att streama konserter i mobilen
 • HiQ skapar en ”sakernas internet” – lösning för Microsoft Devices mobildivision
 • HiQ skapar tillsammans med Post- och Telestyrelsen (PTS) ett Facebook för dövblinda
 • HiQ tar fram nästa generations mobila banktjänster för S-gruppen i Finland
 • HiQ vinner betydande uppdrag för flygbolagen SAS och Finnair
 • HiQ förenklar leveransen av varor till Volvofordon i projektet ”Roam Delivery”
 • HiQ hjälper Volvo Cars att skapa en 360-gradersvy runt fordonet för att undvika olyckor
 • HiQ blir ansvarigt för underhåll och utveckling av verksamhetskritiska system för finländska tullen
 • HiQs Kunskapsbaren åker på turné och gästas av över 4 000 gäster på sju orter
 • Rockbandet Backyard Babies väljer HiQ som digital partner för sin comeback
 • HiQ nomineras tvåfaldigt till Svenska Designpriset och vinner även nomineringar till Guldmobilen och Svenska Publishingpriset

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 28 januari 2015.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.seTaggar:

Prenumerera

Dokument & länkar