BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2017

HiQ – BÄST HITTILLS

JANUARI – DECEMBER 2017

 • Omsättningen uppgår till 1 787,9 (1 659,4) Mkr – en ökning med 7,7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 214,4 (207,9) Mkr – en rörelse­marginal på 12,0 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 213,5 (207,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 165,3 (161,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 3,00 (2,97) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 164,1 (131,7) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 205,1 Mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,30 kr per aktie, totalt 183,0 Mkr

OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Omsättningen uppgår till 494,7 (460,5) Mkr – en ökning med 7,4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 62,4 (56,5) Mkr – en rörelse­marginal på 12,6 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 62,3 (56,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 48,2 (43,8) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,87 (0,80) kr 
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 51,4 (29,6) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • HiQ tecknar ramavtal med en av Nordens största banker 
 • HiQ utvecklar en ny lojalitetsportal åt Circle K
 • HiQ hjälper storbolaget Wärtsilä att utveckla ett nytt globalt intranät
 • HiQ blir spelutvecklingspartner åt finska statliga spelbolaget Veikkaus
 • HiQ utökar sitt samarbete med Eltel och etablerar en ny enhet i Gdansk i Polen
 • HiQ blir digital partner till bygg- och infrastrukturbolaget Destia
 • HiQs integrationsplattform FRENDS väljs av finländska S-Banken
 • HiQ blir digital partner till Awapatent
 • HiQ blir strategisk partner till bank- och försäkringskoncernen Skandia
 • HiQ vinner ramavtal med Zenuity för att utveckla system för förarlösa bilar

Förvärv

 •  HiQ stärker sin position inom webb och digitalt när vi förvärvar Presis i Skåne

Priser

 • HiQ och Enköpings kommun vinner pris för Sveriges bästa kommunwebb
 • HiQs team från Great Apes i Helsingfors vinner priser i Red Dot Awards, Vuoden Huiput och European Design Awards

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse på LEGO House i danska Billund
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett helt mobilt digitalt körkort åt finska Trafiksäkerhetsverket
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQs styrelseledamot Johanna Fagrell Köhler lämnar sitt uppdrag i bolagets styrelse

 
 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1 600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar