DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Ökad omsättning och god marknad

” Vid kvartalets slut är vi 1 652 medarbetare på HiQ. Och är därmed fler än vi någonsin tidigare varit.”

JANUARI – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgår till 950,5 (923,9) Mkr, en ökning med 2,9%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 95,2 (113,5) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,0 (12,3) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 96,4 (112,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 73,5 (87,5) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,32 (1,59) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 96,8 (118,4) Mkr 
 • Likvida medel uppgår till 123,0 (163,9) Mkr

APRIL – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgår till 476,2 (454,3) Mkr – en ökning med 4,8 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 43,1 (48,0) Mkr – en rörelsemarginal på 9,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 43,7 (47,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 33,0 (36,7) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,59 (0,67) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 17,9 (58,0) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • HiQ vinner ramavtal med ATG
 • HiQ vinner ramavtal inom marknadsföring hos nordisk fordonstillverkare
 • HiQ inleder partnerskap med Axis i Linköping
 • HiQ inleder samarbete med Hultafors
 • HiQ inleder partnerskap med Nordax
 • HiQ utökar samarbetet och levererar fler team till Skatteverket
 • HiQ utökar flera samarbeten med den innovativa fordonsindustrin och levererar fler team
 • HiQ fortsätter växa inom e-hälsa och vinner nya affärer hos bland annat Inera och SKL
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett digitalt körkort åt finska Trafi
 • HiQ skapar VR-upplevelse åt Volvo Cars
 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse till LEGO House
 • HiQ vidareutvecklar Skånetrafikens reseapp
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQ i Linköping förvärvar företaget Indentives konsultverksamhet
 • Susanne Ehnbåge väljs som ny styrelseledamot i HiQ International
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,30 kr per aktie, totalt ca 183 Mkr
 • HiQ vinner guld i European Design Awards för prototypen på det digitala körkortet

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

 • HiQ väljs som integrationspartner av Euro Finans

 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om Värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 07.30 CET.


HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar