DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

HiQ – STABIL INLEDNING PÅ 2018

JANUARI – MARS 2018

 • Omsättningen uppgår till 474,4 (469,7) Mkr, en ökning med 1%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 52,1 (65,5) Mkr, vilket ger en rörelse¬marginal på 11,0 (14,0) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 52,7 (65,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 40,5 (50,9) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,73 (0,93) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 78,9 (60,5) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 282,9 (262,8) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,30 kr per aktie, totalt ca 183 Mkr
 • Susanne Ehnbåge väljs som ny styrelseledamot i HiQ International
 • HiQ utökar samarbetet med Skatteverket
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett digitalt körkort åt finska Trafi
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse till LEGO House
 • HiQ fortsätter växa inom e-hälsa och vinner nya affärer hos bland annat Inera och SKL
 • HiQ vidareutvecklar Skånetrafikens reseapp
 • HiQ skapar VR-upplevelse åt Volvo Cars

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • HiQ utökar flera samarbeten med den innovativa fordonsindustrin
 • HiQ vinner ramavtal med ATG
 • HiQ vinner ramavtal inom marknadsföring hos nordisk fordonstillverkare

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tel. 070-7508060
 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07.30 CET.
 
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1 600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se
Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar