DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

FORTSATT FRAMGÅNG FÖR HiQ

JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Omsättningen uppgår till 1 293,2 (1 199,0) Mkr – en ökning med 7,9 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 152,0 (151,4) Mkr – en rörelse¬marginal på 11,8 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 151,2 (151,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 117,2 (117,6) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 2,13 (2,17) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 112,7 (102,1) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 154,6 Mkr

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Omsättningen uppgår till 369,3 (352,1) Mkr – en ökning med 4,9 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 38,5 (46,9) Mkr – en rörelse¬marginal på 10,4 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 38,3 (46,8) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 29,6 (36,7) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,54 (0,68) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till -5,7 (15,7) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • HiQ blir strategisk partner till bank- och försäkringskoncernen Skandia
 • HiQ vinner ramavtal med Zenuity för att utveckla system för förarlösa bilar
 • HiQ utvecklar en digital tjänst åt Kungliga Operan för att tillgängliggöra opera
 • HiQ förbättrar arbetsförhållandena inom industrin tillsammans med 3nine och ST Solutions
 • HiQ utvecklar AR-appen ”Olof Palme i Almedalen” och vinner Almedalens Innovationspris
 • HiQs team från Great Apes i Helsingfors vinner två priser i den prestigefyllda designtävlingen
  Red Dot Awards och HiQ blir fyrfaldigt nominerad till Svenska Designpriset

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • HiQ vinner ramavtal med en av Nordens största banker
 • HiQ utvecklar lojalitetsportal åt Circle K
 • HiQ bakom Wärtsiläs globala intranät  
   

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-7508060

 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar