DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019

JANUARI – JUNI 2019

 • Omsättningen uppgår till 965,5 (950,5) Mkr – en ökning med 1,6 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 121,4 (95,2) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 12,6 (10,0) procent
 • Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst från avyttringen av aktier i Westend Affärscentrum med 22,8 Mkr
 • Resultat före skatt uppgår till 120,8 (96,4) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 95,1 (73,5) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,70 (1,32) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 137,3 (96,8) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 110,3 (123,0) Mkr

APRIL – JUNI 2019

 • Omsättningen uppgår till 477,2 (476,2) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 66,2 (43,1) Mkr – en rörelsemarginal på 13,9 procent
 • Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst från avyttringen av aktier i Westend Affärscentrum med 22,8 Mkr
 • Resultat före skatt uppgår till 66,1 (43,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 51,8 (33,0) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,93 (0,59) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 75,8 (17,9) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Q2

 • HiQ och Scania utvecklar en mobil lösning som ger Scanias kunder snabbare hjälp vid oplanerat stillestånd
 • HiQ utvecklar en mobil lösning åt bensinmackskedjan Shell, ägda av ST1, i Norge för kaffeabonnemang
 • HiQ hjälper Sixt lansera ny abonnemangstjänst för företag för långtidshyra av bil
 • HiQ utvecklar mjukvaran åt tech-startupen InviSenses smarta fuktscanners
 • HiQ avyttrar sitt innehav i Westend Affärscentrum Oy i Finland
 • Helena Forsmark ny vd för HiQ Stockholm från och med 5 april

Q1

 • Lähitaksi väljer HiQ för att förenkla taxiresor i Finland
 • Taxi Stockholm i partnerskap med HiQ för att utveckla sitt digitala transportekosystem
 • AWA fördjupar partnerskapet med HiQ och väljer HiQs integrationsplattform Frends
 • HiQ effektiviserar sjukvården med hjälp av AI i projekt åt SKL
 • Procurator väljer HiQ och Frends för systemintegration
 • HiQ blir digital partner till Svensk bilsport
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,35 kr per aktie, totalt ca 187 Mkr
 • Ann Hellenius väljs in som ny ledamot i HiQs styrelse
 • HiQ flyttar till nytt huvudkontor

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • HiQ vinner årets upplaga av Gotland runt, ÅF Offshore Race, och sätter nytt banrekord

   
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07.30 CET
  

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

Taggar:

HiQ

Prenumerera

Dokument & länkar