FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER DECEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 december 2015 till 53 924 273. 

Förändringen under december månad är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000, 0704-200 017

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 30 december 2015.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar