FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH RÖSTER I HiQ

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 december 2014 till 53 139 023. Förändringen är hänförlig till utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000, 0704-200 017

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 30 december 2014.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad. HiQ har 1 400 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar