Fortsatt tillväxt för HiQ

Omsättningen under årets tre första kvartal uppgår till 1 345,6 Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 135,3 Mkr. Under tredje kvartalet ökar omsättningen med 7 procent till 395,0 Mkr och rörelseresultatet med 4,2 procent till 40,1 Mkr. Vår finansiella ställning är även den fortsatt stark. Kassaflödet under årets tre första kvartal uppgår till 106,3 Mkr och vi har 128,2 Mkr i likvida medel.

– Det är glädjande att se att vi under tredje kvartalet levererar ett bra resultat både i Finland och i Sverige. Detta trots att vi inte når upp till vår fulla potential i Västsverige, där vi har genomfört åtgärder och förändringar som kommer ge effekt under de närmaste kvartalen, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Under 2018 fortsätter HiQ att växa inom det viktiga industrisegmentet och utökar sina samarbeten inom offentlig sektor. Bland annat vinner HiQ två omfattande ramavtal med Kammarkollegiet, levererar fler team till Skatteverket, vinner nya uppdrag hos bland annat Inera och SKL inom e-hälsa, levererar fler team till ledande aktörer inom fordonsindustrin samt vinner ramavtal och blir digital partner med ATG.

– Marknaden under 2018 kännetecknas av en god efterfrågan där vi är väl positionerade inom teknik, design och kommunikation. Vi fortsätter hjälpa våra kunder med att utnyttja teknikutvecklingen till att förenkla och förbättra för sina kunder, även kallad digitalisering. Vi fortsätter att vinna nya kunder och vi fortsätter att utveckla befintliga samarbeten, säger Lars Stugemo.

– I Finland har vi en stadigt ökad efterfrågan på både våra tjänster inom systemintegration och på vår integrationsplattform Frends. I Sverige gör vi våra första affärer kring Frends med Euro Finans. Ett område under snabb utveckling, säger Lars Stugemo.

Inom det växande området som ligger i gränslandet mellan digital innovation, design och marknadsföring fortsätter HiQ att både uppmärksammas och göra nya affärer. Bland annat utvecklar och lanserar HiQ lösningar åt Yamaha Motors Europe för att få ut mer av sin motorcykel, bygger digifysisk upplevelse åt barn på LEGO House och fortsätter vinna ännu fler imponerande design- och innovationspriser för prototypen på ett digitalt körkort som HiQs team från Great Apes har gjort.

– Avslutningsvis kan jag säga; teknikutvecklingen har aldrig gått så snabbt som den gör nu – men den kommer heller aldrig gå så här långsamt. Den kommer fortsätta att låta oss tänja på gränserna för vad som är möjligt. Nya lösningar föder nya behov – och nya behov föder nya lösningar. Och med ett starkt team av medarbetare, en fantastisk lista av modiga och innovativa kunder samt starka finanser, kommer HiQ att fortsätta vara en ledande aktör på marknaden även i framtiden. Det är jag fullständigt övertygad om, säger Lars Stugemo.
   
  
HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, torsdagen den 25 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60
  
  
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

     
   
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se
 


Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar