HiQ – ökad omsättning och god marknad

Under årets andra kvartal ökar omsättningen med 4,8 procent till 476,2 (454,3) Mkr. Omsättningen under första halvåret uppgår till 950,5 (923,9) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgår till 95,2 (113,5) Mkr. Vår finansiella ställning är även den fortsatt stark. Kassaflödet uppgår första halvåret till 96,8 Mkr och vi har 123,0 Mkr i likvida medel.

– När vi stänger första halvåret 2018 gör vi det på en mycket god marknad där vi är väl positionerade. Omsättningen under andra kvartalet ökar, mer har vi aldrig omsatt i ett andra kvartal. Vi ser dock att vissa delar av verksamheten i Sverige inte lever upp till sin fulla potential, vi har mer kvar att ge. Men i Finland kommer vi tillbaka efter ett första kvartal som varit svagare än normalt och levererar nu ett starkt resultat. Och till sist, vi rekryterar bra. Nu är vi 1 652 medarbetare på HiQ, fler än vi någonsin tidigare varit, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Under första halvåret fortsätter HiQ stärka sin position inom R&D. Bland annat levererar HiQ fler team till den snabbt växande fordonsindustrin för utvecklingen av både avancerade förarstödsfunktioner och sofistikerade system som gör bilarna eller lastbilarna självkörande och säkrare, effektivare och mer resurssnåla. Fler team till Skatteverket för att fortsätta förenkla för Sveriges företag och privatpersoner att betala skatt. Samt fortsätter vara en viktig partner till telekomindustrin för utveckling av den digitala infrastrukturen för framtidens mobilkommunikation – en förutsättning för den snabba digitala tjänsteutvecklingen som pågår.

– Den här typen av avancerad systemutvecklingen är HiQs ryggrad, vilket gör oss till en värdeskapande partner för några av de viktigaste aktörerna i de olika branscherna, säger Lars Stugemo.

Under inledningen på året ser vi att efterfrågan på HiQs tjänster inom systemintegration och efterfrågan på HiQs integrationsplattform FRENDS ökar. Där har vi sett en stor tillväxt i Finland där HiQ utmanat globala aktörer gällande både pris, prestanda och effektivitet. Nu växer även efterfrågan i Sverige, och en av de senaste större FRENDS-affärerna är med Euro Finans. Ett annat område under fortsatt utveckling är inom marknadsföring och kommunikation, som påverkas starkt av den snabba teknikutvecklingen. Där har vi bland annat åter igen sett HiQ vinna priser – denna gång bland annat i Webby Awards, den finländska tävlingen Vuoden Huiput samt den prestigefyllda European Design Awards för prototypen av det digitala körkortet för Trafi.

– Det är ett stort erkännande när vårt team från Great Apes i Finland vinner guld. Det digitala körkortet är det första av sitt slag i världen, och även en glimt av en framtid som vi precis har skrapat på ytan på, säger Lars Stugemo.

– Teknikutveckling kommer att fortsätta att förändra våra liv. Det kan vi vara säkra på. Möjligheterna är oändliga. Och med branschens bästa team, en fantastisk lista av modiga och innovativa kunder samt starka finanser, kommer HiQ att fortsätt vara en ledande aktör på marknaden även i framtiden. Det är jag fullständigt övertygad om, avslutar Stugemo.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 17 juli klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60                                                                        


Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om Värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 07.30 CET.


HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

HiQ

Prenumerera

Dokument & länkar