HiQ avyttrar innehav i Westend Affärscentrum

Report this content

HiQ har idag ingått avtal med YIT om att avyttra koncernens innehav i Westend Affärscentrum OY. Försäljningen av innehavet innebär att en realisationsvinst på ca 20 Mkr kommer att redovisas i det andra kvartalet 2019.

HiQ har, genom dotterbolaget HiQ Finland, ägt 29,9% av Westend Affärscentrum OY som därmed ingår i HiQ-koncernen som ett intressebolag. Westend Affärscentrum äger och förvaltar en kontorsfastighet i Espoo, Finland, där HiQ Finland tidigare bedrev sin verksamhet. 

HIQ bedömer att försäljningen kommer att medföra en realisationsvinst under det andra kvartalet 2019 på ca 20 Mkr, efter transaktionskostnader. Likviden för försäljningen betalas över en tvåårsperiod, med en första betalning under andra kvartalet 2019. 

För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ, 08-588 900 00
Fredrik Malm, ekonomichef HiQ, tfn: 070-420 00 17, e-post: fredrik.malm@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Prenumerera

Dokument & länkar