HiQ DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

JANUARI – MARS 2019

 • Omsättningen uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 55,1 (52,1) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 (11,0) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 54,7 (52,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 43,4 (40,5) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,78 (0,73) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 61,5 (78,9) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 232,8 (282,9) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Lähitaksi väljer HiQ för att förenkla taxiresor i Finland
 • Taxi Stockholm i partnerskap med HiQ för att utveckla sitt digitala transportekosystem
 • AWA fördjupar partnerskapet med HiQ och väljer HiQs integrationsplattform Frends
 • HiQ effektiviserar sjukvården med hjälp av AI i projekt åt SKL
 • Procurator väljer HiQ och Frends för systemintegration
 • HiQ blir digital partner till Svensk bilsport
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,35 kr per aktie, totalt ca 187 Mkr
 • Ann Hellenius väljs in som ny ledamot i HiQs styrelse
 • HiQ flyttar till nytt huvudkontor

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • HiQ hjälper Sixt lansera ny abonnemangstjänst för företag för långtidshyra av bil
 • Helena Forsmark ny vd för HiQ Stockholm från och med 5 april

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CET
    
  
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar