HiQ DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2019

Report this content

JANUARI – SEPTEMBER 2019

 • Omsättningen ökar till 1 355,8 (1 345,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 164,4 (135,3) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 12,1 (10,1) procent
 • Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst från avyttringen av aktier i Westend Affärscentrum med 22,8 Mkr
 • Resultat före skatt ökar till 163,7 (136,3) Mkr
 • Resultat efter skatt ökar till 129,7 (105,0) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning ökar till 2,32 (1,89) kr
 • Kassaflödet från rörelsen ökar till 183,0 (106,3) Mkr
 • Likvida medel ökar till 150,5 (128,2) Mkr

JULI – SEPTEMBER 2019

 • Omsättningen uppgår till 390,2 (395,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 43,1 (40,1) Mkr – en rörelsemarginal på 11,0 (10,1) procent
 • Resultat före skatt ökar till 42,9 (39,9) Mkr
 • Resultat efter skatt ökar till 34,6 (31,4) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning ökar till 0,62 (0,56) kr
 • Kassaflödet från rörelsen ökar till 45,7 (9,5) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Q3

 • Skatteverket utser HiQ till vinnare i sin upphandling avseende uppdragstjänster inom IT Applikation
 • Orkla Foods väljer HiQ som digital partner för att utveckla framtida digitala lösningar
 • Försvarsmakten utser HiQ som vinnare i en upphandling för konsulttjänster kring digitala kanaler
 • HiQ Sailing Team vinner årets upplaga av Gotland runt, ÅF Offshore Race, och sätter nytt episkt banrekord

Q2

 • HiQ och Scania utvecklar en mobil lösning som ger Scanias kunder snabbare hjälp vid oplanerat stillestånd
 • HiQ utvecklar en mobil lösning åt bensinmackskedjan Shell, ägda av ST1, i Norge för kaffeabonnemang
 • HiQ hjälper Sixt lansera ny abonnemangstjänst för företag för långtidshyra av bil
 • HiQ utvecklar mjukvaran åt tech-startupen InviSenses smarta fuktscanners
 • HiQ avyttrar sitt innehav i Westend Affärscentrum Oy i Finland
 • Helena Forsmark utses till ny vd för HiQ Stockholm från 5 april 2019

Q1

 • Lähitaksi väljer HiQ för att förenkla taxiresor i Finland
 • Taxi Stockholm inleder partnerskap med HiQ för att utveckla nya digitala tjänster
 • AWA fördjupar partnerskapet med HiQ och väljer HiQs integrationsplattform Frends
 • HiQ effektiviserar sjukvården med hjälp av AI i projekt åt SKL
 • Procurator väljer HiQ och Frends för systemintegration
 • Svensk bilsport väljer HiQ som digital partner
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,35 kr per aktie, totalt ca 187 Mkr
 • Ann Hellenius väljs in som ny ledamot i HiQs styrelse
 • HiQ flyttar till nytt huvudkontor på Katarinavägen 15 på Södermalm i Stockholm

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Saab breddar samarbetet med HiQ och tecknar nytt ramavtal gällande IT-tjänster
 • SVT tecknar ramavtal med HiQ för konsulttjänster inom systemutveckling

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CET


HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

HiQ

Dokument & länkar