HiQ International AB (publ) ansöker om avnotering

Report this content

Triton Fond V, genom Trisall AB (”Trisall”), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i HiQ International AB (publ) (”HiQ”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget.

Styrelsen för HiQ har, på begäran av Trisall, fattat beslut om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel med bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

 

Dokument & länkar