HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 PUBLICERAD I DAG

HiQs årsredovisning för 2013 har i dag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från HiQs hemsida www.hiq.se eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 14:45 den 10 mars 2014.

Vid frågor, kontakta gärna:

Fredrik Malm,
CFO HiQ International AB och ansvarig för Investor Relations. Tel: 08-588 90 000, 0704-200 017 
eller fredrik.malm@hiq.se

HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se


Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera