HiQs BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

JANUARI – DECEMBER 2018

 • Omsättningen uppgår till 1 852,7 (1 787,9) Mkr, en ökning med 4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 196,5 (214,4) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,6 (12,0) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 197,4 (213,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 151,9 (165,3) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 2,73 (3,00) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 167,4 (164,1) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 183,5 (205,1) Mkr
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,35 kr per aktie, totalt 187,1 Mkr.

OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Omsättningen uppgår till 507,1 (494,7) Mkr – en ökning med 3 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 61,2 (62,4) Mkr – en rörelsemarginal på 12,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 61,1 (62,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 46,9 (48,2) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,84 (0,87) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 61,1 (51,4) Mkr
 • Resultatet under kvartalet har påverkats negativt med 3,5 Mkr till följd av nedskrivningar av kundfordringar samt omstruktureringskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Q4

 • HiQ vinner ramavtal med Kammarkollegiet för region Södra
 • HiQ blir huvudpartner till Cambio för att leverera utvecklingsteam
 • HiQ tecknar ramavtal med Keva för digitala tjänster
 • HiQ blir digitaliseringspartner åt Norrköpings kommun
 • HiQ vinner nytt ramavtal med Veikkaus
 • HiQ blir nominerad till Eurobest

Q1, Q2 & Q3

 • HiQ inleder partnerskap med Euro Finans inom systemintegration och integrationsplattformen Frends
 • HiQ väljs av Yamaha Motor Europe för utvecklingen och lanseringen av appen MyRide
 • HiQ bygger smartare hem tillsammans med Fortum
 • HiQ väljs som partner för systemintegration av Aalto-universitetet i finländska Esbo
 • HiQ vinner nationellt ramavtal med Kammarkollegiet inom vård, skola och omsorg
 • HiQ inleder partnerskap med NORMA Group
 • HiQ vinner ramavtal med ATG
 • HiQ vinner ramavtal inom marknadsföring hos nordisk fordonstillverkare
 • HiQ inleder partnerskap med Axis i Linköping
 • HiQ inleder samarbete med Hultafors
 • HiQ inleder partnerskap med Nordax
 • HiQ utökar samarbetet och levererar fler team till Skatteverket
 • HiQ utökar flera samarbeten med den innovativa fordonsindustrin och levererar fler team
 • HiQ fortsätter växa inom e-hälsa och vinner nya affärer hos bland annat Inera och SKL
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett digitalt körkort åt finska Trafi
 • HiQ skapar VR-upplevelse åt Volvo Cars
 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse till LEGO House, vilket bla. gav 1 000 artiklar och en Netflixdokumentär.
 • HiQ vidareutvecklar Skånetrafikens reseapp
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQ i Linköping förvärvar företaget Indentives konsultverksamhet
 • Susanne Ehnbåge väljs som ny styrelseledamot i HiQ International
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,30 kr per aktie, totalt ca 183 Mkr
 • HiQ vinner guld i European Design Awards och får ett omnämnande i Fast Companys tävling Innovation by Design för prototypen på det digitala körkortet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Taxi Stockholm inleder partnerskap med HiQ för att utveckla sitt digitala transportekosystem.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 07.30 CET.
  
  
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar