HiQs DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

”Marknaden de tre första kvartalen under 2018 kännetecknas av god efterfrågan där vi är väl positionerade inom teknik, design och kommunikation.”

JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgår till 1 345,6 (1 293,2) Mkr, en ökning med 4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 135,3 (152,0) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,1 (11,8) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 136,3 (151,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 105,0 (117,2) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,89 (2,13) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 106,3 (112,7) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 128,2 (154,6) Mkr

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgår till 395,0 (369,3) Mkr – en ökning med 7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 40,1 (38,5) Mkr – en rörelsemarginal på 10,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 39,9 (38,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 31,4 (29,6) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,56 (0,54) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 9,5 (-5,7) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETS TRE FÖRSTA KVARTAL

Q3

 • HiQ inleder partnerskap med Euro Finans inom systemintegration och integrationsplattformen Frends
 • HiQ väljs av Yamaha Motor Europe för utvecklingen och lanseringen av appen MyRide
 • HiQ bygger smartare hem tillsammans med Fortum
 • HiQ väljs som partner för systemintegration av Aalto-universitetet i finländska Esbo
 • HiQ vinner nationellt ramavtal med Kammarkollegiet inom vård, skola och omsorg
 • HiQ inleder partnerskap med NORMA Group
 • HiQ får ett omnämnande för prototypen på det digitala körkortet i Fast Companys tävling Innovation by Design

Q1 & Q2 

 • HiQ vinner ramavtal med ATG
 • HiQ vinner ramavtal inom marknadsföring hos nordisk fordonstillverkare
 • HiQ inleder partnerskap med Axis i Linköping
 • HiQ inleder samarbete med Hultafors
 • HiQ inleder partnerskap med Nordax
 • HiQ utökar samarbetet och levererar fler team till Skatteverket
 • HiQ utökar flera samarbeten med den innovativa fordonsindustrin och levererar fler team
 • HiQ fortsätter växa inom e-hälsa och vinner nya affärer hos bland annat Inera och SKL
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett digitalt körkort åt finska Trafi
 • HiQ skapar VR-upplevelse åt Volvo Cars
 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse till LEGO House
 • HiQ vidareutvecklar Skånetrafikens reseapp
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQ i Linköping förvärvar företaget Indentives konsultverksamhet
 • Susanne Ehnbåge väljs som ny styrelseledamot i HiQ International
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,30 kr per aktie, totalt ca 183 Mkr
 • HiQ vinner guld i European Design Awards för prototypen på det digitala körkortet
   

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

 • HiQ vinner ramavtal med Kammarkollegiet för region Södra
   

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07.30 CET. 

  
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar