HiQs Frends i samarbete med Karlskrona, presenteras i 100 Intelligent Cities Challenge

Report this content

HiQs integrationsplattform Frends har i samarbete med Karlskrona kommun, och tillsammans med plattformarna ArcGIS och Abou, framgångsrikt lanserat en lösning som förenklar att hyra båtplats. Projektet deltar i Europeiska Kommissionens 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) som stöder 136 städer med användandet av avancerad teknik för intelligent, grön och socialt ansvarsfull återhämtning.

- Verkligen kul att se vår smarta plattform Frends förenkla och förbättra för invånarna i Blekinge. Extra kul med uppmärksamhet i en global arena, ser fram emot att följa det här projektet, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

I alla städer i världen som, likt Karlskrona, som ligger vid havet finns ett stort intresse hos båtägare att hyra en bra och central plats att förtöja sin båt. Karlskrona kommun erbjuder ca 1 900 fritidsbåtsplatser vid 29 olika bryggor och hamnanläggningar, där majoriteten ligger i centrala Karlskrona men även i de yttre områdena kan en båtplats hyras. Det har blivit viktigt att göra all information om varje kaj lättillgänglig för att kunna förbättra den allmänna bekvämligheten och stadsupplevelsen.

- Ett väldigt lyckat projekt med Karlskrona kommun som sätter Frends ytterligare på kartan på den svenska marknaden. Vi tackar Karlskrona för ett bra samarbete och är stolta över att projektet är en del av ICC, säger Jukka Rautio, Head of Frends, HiQ.

Projektet integrerar data från olika källor för att samla in uppdaterad information med allt man behöver veta om kommunala förtöjningar. Dessa inkluderar lediga platser, förtöjningsstorlek, båtinstruktioner för förtöjning, geolokalisering, bokningssystem samt ett integrerat betalningssystem. Plattformen Frends är ett effektivt och enkelt verktyg för offentlig sektor att förbättra och främja datadelningen mellan olika system. Flexibiliteten i API:er och integrationer med low-code inom plattformen förenklar och gör det kostnadseffektivt att skapa nya digitala tjänster.

- Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår serviceleverans till våra invånare. Ett processbaserat arbetssätt tror jag är en förutsättning för att ta fram hållbara lösningar som förenklar för våra invånare och besökare, plattformen Frends stärker vår förmåga inom detta område, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör på Karlskrona kommun.

Genom att kombinera Frends med ArcGIS och Abou utvecklades ett kartbaserat gränssnitt som gör det lättare för användaren att hantera det som mest berör kajhanteringen och bidrar positivt till hållbarhetsmålen: 11 – hållbara städer och samhällen samt 8 – anständigt arbete med ekonomisk tillväxt. Projektet, som är en lösning för E-Government & Digital Public Service vid namn Karlskrona Berths & Moorings, är en del Europeiska Kommissionens 100 Intelligent Cities Challenge (ICC).

ICC är ett initiativ som stöder 136 städer i att använda avancerad teknik för intelligent, grön och socialt ansvarsfull återhämtning. Städerna som ingår i ICC fungerar som motorer för återhämtning av sin lokala ekonomi, skapar nya arbetstillfällen och stärker medborgarnas deltagande och välbefinnande. Strategisk rådgivning från internationella experter är tillgänglig för de olika städerna inom områden som grön ekonomi, gröna affärer lokalt, digitalisering av offentlig förvaltning, digital och grön övergång i turism och mycket mer. ICC är en del av ett bredare stödsystem av Europeiska unionen som erkänner vikten av att uppfylla löften från European Green Deal, den digitala strategin och annan EU-politik.


  Erik Ridman
Kommunikationschef
+46 8 588 90 000
erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 500 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och HiQ ägs sedan 2020 av Triton. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se