Mobilt biljettsystem utvecklat av HiQ och Plusdial införs i Stockholm

Stockholms Lokaltrafik (SL) har valt ett mobilt biljettsystem för kollektivtrafik utvecklat av Plusdial Oy i samarbete med HiQ. Systemet är redan i drift i Helsingfors och i flera svenska kommuner. Sedan måndagen den 29 januari finns det nu möjlighet att köpa mobila biljetter även i Stockholm och första dagen såldes över 3 300 biljetter.

Helsingfors mobila biljettsystem för kollektivtrafik lanserades 2001 och säljer i snitt 270 000 biljetter varje månad. Helsingforsborna kan numera enkelt beställa biljetter till tunnelbanan, spårvagnen eller färjan via sina mobiltelefoner. I Stockholm gäller mobilbiljetterna för resor med alla transportmedel i innerstaden: bussar, lokaltåg och tunnelbana. Det finns två biljettyper, fullpris för vuxna och reducerat pris för barn, pensionärer och studenter. Mobilbiljetten är giltig för 75 minuters resa från köptillfället.

HiQ har assisterat Plusdial i arbetet med den lokala anpassningen av det mobila biljettsystemet och har fungerat som partner till Plusdial Oy vid uppdateringen och utvecklingen av programvaruplattformen som används både i Finland och i Sverige.

– Vi har lyckats anpassa systemet för flera transportmyndigheter på ett kostnadseffektivt sätt, och nu använder två av Nordens huvudstäder det mobila biljettsystemet i sina lokala nät. Stockholm blir en bra referens när systemet ska marknadsföras i övriga Europa, säger Pekka Neva, VD för HiQ Softplan.

Systemet kan enkelt anpassas till olika länder eftersom cirka 80 procent baseras på en lösning som varit i bruk i Helsingfors i flera år. Plusdial har kunskaper om hur de europeiska myndigheterna för lokaltransporter arbetar.

– Konkurrenternas system kräver registrering och användarna måste lägga ner mer tid på att lära sig hur det fungerar. Vårt system bygger på grundläggande SMS-teknik och skiljer sig definitivt genom att det är så enkelt att använda, säger Kimmo Mattila.

– I pilotprojektet med Länstrafiken Mälardalen (LTM) utvecklade vi ett antal lösningar som är specifika för Sverige. De här lösningarna används nu i Stockholm. För ett system med så höga driftssäkerhetskrav är det viktigt att använda beprövad teknik som testats i verkligheten, säger projektledare Juha Mynttinen från HiQ Softplan.

– Det var nödvändigt att göra anpassningar till de lokala faktureringssystemen. Eftersom svenska mobiloperatörer använder andra SMS- och faktureringssystem än de finska krävdes en anpassning på detta område. Vi har dessutom bidragit med en anpassning av hjälpfunktionen och andra användargränssnitt beroende på marknadsområde, fortsätter Mynttinen.

Plusdials VD Kimmo Mattila är nöjd med etableringen i Stockholm.

– Allting fungerade problemfritt de första dagarna. Stockholm är ett viktigt steg mot en internationell expansion. Vi har nu bevisat att ett system som utvecklats och testats i Finland kan anpassas till andra länder. Finland betraktas ofta som ett specialfall i fråga om mobila biljettsystem, och det har varit en viss tvekan om det finska systemet skulle gå att sälja på andra marknader, säger Mattila.

Systemförbättringarna underlättar även en anpassning till de europeiska operatörernas SMS- och faktureringssystem.

För mer information, kontakta:
Lars Stugemo, VD HiQ International, tel.: +46 8 588 90 000
Pekka Neva, VD HiQ Softplan Ltd, tel.: +358-9-4355 8634
Kimmo Mattila, VD Plusdial Oy, tel.: +358-40-548 5656
Annika Billberg, Informationschef HiQ International, tel.: +46 8 588 90 015

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar