Ökad vinst för HiQ

Omsättningen första kvartalet uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet för samma period är 55,1 (52,1) Mkr, en ökning med 6 procent. HiQs finansiella ställning är god med ett kassaflöde som under perioden uppgår till 61,5 Mkr och en kassa med 232,8 Mkr i likvida medel. Vid kvartalets utgång har HiQ 1 601 medarbetare. Årsstämman beslutar om en utdelning på 3,35 kr per aktie, totalt cirka 187 Mkr.

– Sammantaget gör vi ett klart godkänt resultat. Vi växer och vi ökar vinsten. I Finland gör vi ett mycket starkt kvartal. I Sverige når vi inte upp till vår fulla potential. I Göteborg gör vi ett bra resultat i kvartalet, där ser vi tydligt att de åtgärder vi vidtog under förra året har gett effekt. Och när vi den 12 april 2019 stolt firar 20 år som börsnoterat bolag har vi gjort vårt 65:e lönsamma kvartal i rad. Sedan noteringen av HiQ har vi levererat vinst hela 80 av 81 kvartal, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Teknikutvecklingen pågår med full fart och oförminskad styrka. Utvecklingen går snabbare än den någonsin tidigare har gjort, även om den aldrig kommer gå så här sakta. Hela tiden utvecklas nya tjänster, som föder nya behov, till vilka nya tjänster behöver utvecklas. Allt snabbare uppkoppling möjliggör även utvecklandet av smartare städer, resurssnålare och mer effektiva transporter samt bättre infrastruktur. Då är företag som HiQ en strategisk partner för att utnyttja möjligheterna som teknikutvecklingen för med sig. Det ser vi till exempel inom telekomindustrin, fordonsindustrin, transportindustrin och e-hälsa.

– Efterfrågan på våra tjänster är god och vi fortsätter att vinna många nya spännande affärer. Vi märker dock en något dämpad efterfrågan från vara kunder inom offentlig sektor. Det påverkar främst våra verksamheter i Stockholm och Norrköping, vilket får till följd att vi under kvartalet avvaktar något med nyrekryteringar och underkonsultaffärer, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Under kvartalet ser vi bland annat hur SKL vänder sig till HiQ för att använda AI till att effektivisera sjukvården. Både finländska Lähitaksi och svenska Taxi Stockholm vänder sig till HiQ för att bygga kritiska delar av sin digitala infrastruktur. Likaså patentbolaget AWA samt detaljisten Procurator. Och HiQs arkitektur baserad på integrationsplattformen Frends spelar en viktig roll i flera av de lösningar som rullas ut.

HiQ utser Helena Forsmark till vd för dotterbolaget HiQ Stockholm från och med 5 april. Helena, som har en lång bakgrund på HiQ, tar över efter Magnus Gudéhn som går vidare inom bolaget för att bland annat utveckla koncernens större partneraffärer.

– Helena kommer med sin bakgrund inom teknikutveckling och R&D samt stora engagemang blir en mycket bra ledare för vårt bolag i Stockholm. Magnus nya roll kommer ge oss ny kraft att som koncern utvecklas vidare, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, torsdagen den 25 april klockan 09.00,
på HiQs kontor på Katarinavägen 15, plan 7, i Stockholm.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60
 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CET. 

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar