Ökad vinst och starkt kassaflöde från HiQ

Report this content

Omsättningen under årets tre första kvartal uppgår till 1 355,8 Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 164,4 Mkr. Under tredje kvartalet uppgår omsättningen till 390,2 Mkr (395,0 Mkr), rörelseresultatet ökar med 7,5 % till 43,1 Mkr (40,1 Mkr) och rörelsemarginalen ökar till 11,0 % (10,1 %). Kassaflödet under årets tre första kvartal uppgår till 183,0 Mkr och vi har 150,5 Mkr i likvida medel. Under årets andra kvartal har vi, som vi meddelat tidigare, avyttrat vårt innehav i Westend Affärscentrum Oy, vilket är våra tidigare kontorslokaler i Finland. Avyttringen innebär en realisationsvinst på 22,8 Mkr.

– Under tredje kvartalet ökar vi vinsten, marginalen och kassaflödet, under ett säsongsmässigt svagt kvartal med mycket semester och lite tillgänglig tid. Jämför vi årets tre första kvartal mot förra året ökar vi omsättning, vinst, marginal och kassaflöde, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Efterfrågan på HiQs tjänster är generellt god. Den klassiska affären kring R&D och IT är stark och levererar goda resultat.
– Vi gör det bra, vi vinner viktiga ramavtal och vi har ännu mer potential, säger Lars Stugemo.

Bland nyheterna under kvartalet ser vi hur Skatteverket utser HiQ som klar etta i deras upphandling för konsulttjänster. HiQ vinner även upphandling hos Försvarsmakten, upphandling hos SVT samt en upphandling hos Kammarkollegiet. Vi tecknar ett nytt viktigt ramavtal på IT-sidan med vår långsiktiga kund Saab och vi inleder samarbete med Orkla Foods.
– Jag är glad och stolt över att vi vinner dessa strategiskt viktiga upphandlingarna. Vi ser det som ett tydligt erkännande för att våra tjänster är efterfrågade och vår kvalitet god, säger Lars Stugemo.

Teknikutvecklingen fortsätter med full hastighet. Vi lever helt uppkopplat och våra beteenden förändras i takt med att överföringshastigheterna ökar, processorerna blir snabbare och applikationerna fler. Som en konsekvens av den ökade digitaliseringen växer efterfrågan på integrationstjänster och plattformar. Vilket gör att HiQs verksamhet kring systemintegration och licensaffären för integrationsplattformen Frends fortsätter att utvecklas starkt.
– Licensförsäljningen av Frends ökar kontinuerligt och vi gör satsningar för att möta efterfrågan i hela Norden, säger Lars Stugemo.
 

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, torsdagen den 24 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Katarinavägen 15, plan 7, i Stockholm.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.
 

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60


Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Dokument & länkar