Starkt kassaflöde, god kostnadskontroll – accelererande digitalisering

Omsättningen under första halvåret uppgår till 917,8 Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 92,9 Mkr. Under årets andra kvartal uppgår omsättningen till 439,4 Mkr och rörelseresultatet till 38,3 Mkr. Kassaflödet under första halvåret uppgår till 171,5 Mkr och vi har 340,6 Mkr i likvida medel. Det medför att vår finansiella ställning är fortsatt stark. Vi har starkt kassaflöde, god kostnadskontroll, vinner affärer och är positionerade för att ta marknadsandelar. 

JANUARI – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgår till 917,8 (965,5) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 92,9 (98,6*) Mkr
 • Rörelsemarginalen är 10,1 (10,2*) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 91,5 (98,1*) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 71,3 (95,1) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,28 (1,70) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 171,5 (137,3) Mkr
 • Likvida medel ökar till 340,6 (110,3) Mkr

* Jämförelsetalen exkluderar en realisationsvinst på 22,8 Mkr på grund av en avyttring av en fastighet under motsvarande period 2019. För ytterligare information se sid 16 i bifogad delårsrapport. 

APRIL – JUNI 2020

 • Omsättningen uppgår till 439,4 (477,2) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 38,3 (43,5*) Mkr
 • Rörelsemarginalen är 8,7 (9,1*) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 36,0 (43,4*) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 27,8 (51,8) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,50 (0,93) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 112,2 (75,8) Mkr
 • Likvida medel ökar till 340,6 (110,3) Mkr

* Jämförelsetalen exkluderar en realisationsvinst på 22,8 Mkr på grund av en avyttring av en fastighet under motsvarande period 2019. För ytterligare information se sid 16 i bifogad delårsrapport. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Q2

 • HiQ tecknar nytt ramavtal med Arbetsförmedlingen.
 • HiQ får i uppdrag av Göteborg & Co att utveckla en digital kunskapshubb för besöksnäringen i Göteborg. 
 • HiQ vinner ett flertal uppdrag inom offentlig sektor, bland annat hos Skatteverket, Norra Älvstranden, Regeringskansliet, Sveriges kommuner och regioner, Rauma stad, Sitra, Veikkaus, eHälsomyndigheten och Inera.
 • HiQ vinner upphandling för SMHI.
 • Under kvartalet vinner HiQ FRENDS totalt 20 nya kunder, bland annat Karlskrona Kommun, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, City of Järvenpää, Kiilto, Kotikatu, Nivos Oy, PP-laskenta, Recion, R-Kioski, Savon Voima Oy, City of Seinäjoki, Mico Botnia och White Arkitekter.
 • HiQ gör ett flertal affärer inom finanssektorn i Finland. Bland annat kring RPA (Robotic Process Automation), bank och förmögenhetsförvaltning, Sharepoint-migrering samt utveckling och förvaltning av mobillösningar.
 • HiQ vinner guld i European Design Awards för Metsä Group och en Webby Award för LEGO House.
 • HiQ inleder samarbete med finländska Sparbanken.

Q1

 • HiQ vinner affär och utökar sitt samarbete med Epiroc.
 • HiQ levererar ett flertal utvecklingsteam till ledande aktörer inom telekomindustrin.
 • HiQ vinner ett flertal uppdrag inom offentlig sektor, bland annat hos Västmanlands lokaltrafik, Datainspektionen, eHälsomyndigheten, Mälardalens högskola, Skatteverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera, Västra Götalandsregionen, Helsingfors stad, Seinäjoki stad och Järvenpää stad.
 • HiQ vinner uppdrag hos ledande nordiska aktörer inom E-handel.
 • HiQ inleder samarbete med ett stort europeiskt konsumentproduktföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform.
 • HiQ inleder samarbete med ett globalt läkemedelsföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform. 
 • HiQ inleder samarbete med ett ledande finländskt energiföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform.
 • Under kvartalet vinner HiQ FRENDS totalt 21 nya kunder.
 • HiQ väljs som digital byrå av barnkulturhuset Funnys Äventyr i Malmö.
 • Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren väljs in i HiQs styrelse.
 • HiQ som arbetsgivare rankas som det mest attraktiva IT-konsultbolaget av analysföretaget Universum.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • HiQ vinner uppdrag att utveckla globalt intranät åt ledande industrikoncern.
 • HiQ bygger Datainspektionens nya webbplats.
 • HiQ levererar ny webbplats åt Allmänna arvsfonden.
 • HiQ utvecklar smart destinationswebb åt Eskilstuna.

För detaljerad information om utfallet under perioden hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta:
Lars Stugemo, vd och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tel. 070-420 00 01

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar